Navigation
.Just nu: 
Program puff
Indelningar
Regler

Priser

Regler

Teknikhantering

Medlemskap

Kontakt

Vad får sägas i närradion då?
Närradion har till skillnad från Sverigs Radio och de kommersiella kanalerna inga krav på sig om opartiskhet och saklighet. Ramen för närradioverksamheten anges i två lagar: Yttrandefrihetsgrundlagen och Radio- och TV-lagen.

Radio- och TV-lagen innehåller framför allt bestämmelser om annonser och sponsring samt en bestämmelse om att man måste ange sin sändningsbeteckning tydligt. Tillsynsmyndighet för detta är Granskningsnämnden för radio och TV och GRN tar både emot anmälningar från allmänheten och tar egna initiativ till granskning.

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar sådant som uppvigling, hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, förtal, olaga hot, brott mot tystnadsplikt, och att publicera hemliga uppgifter som skadar rikets säkerhet. Åklagare för brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen är Justitiekanslern och även JK tar emot anmälningar från allmänheten.

Referens
Allt som sänds på Radio Avesta måste arkiveras på band eller annat media i sex månader efter sändningen.

Kungliga biblioteket (KB) begär att man ska skicka in de program som man sänt under vissa speciella urvalsveckor. Detta är för att man vill spara alla typer av utsändningar som någonsin har gjorts.

Radio Avesta spelar in alla program digitalt så att de kan användas som bevis ifall det har kommit en anmälan till någon av myndigheterna ovan.
Du kan begära att få ut en sändning för din förening.

Mer information hittas på organisationernas hemsidor.
Radio- och TV-verket - www.rtvv.se/se/radio/narradio
Granskningsnämnden för radio och TV - www.grn.se
Justitiekanslern- www.jk.se
Kungliga biblioteket - www.kb.se/plikt/leveransplikt/Radio/Privat-radio

Program puff