Navigation
.Just nu: 
Program puff
Tips
Mottagning

Flytta radion
Om mottagningen är dålig så kan det ofta hjälpa att flytta radion en liten bit åt sidan. En halvmeter kan göra stor skillnad. Placera gärna radion i ett fönster för att undvika dämpning från väggarna. Det är ofta olika bra mottagning i olika väderstreck så prova i flera fönster.

Mono
Har du en mono/stereo-knapp på din radio kan du i regel få en mindre brusig mottagning i mono-läge.

Extra antenn
Ju bättre antenn desto bättre mottagning. Dra ut utdragbara antenner så långt det går. Räcker inte det till så kan man på många radioapparater ansluta en extra antenn. Den enklaste yttre antennen består av en enkel ledning på 1,5 meter. Man kan göra den själv av en överbliven kabelstump eller köpa en i radiohandeln för några tior. I radiohandeln finns också större och dyrare antenner för några hundra kronor.

Centralantenn
Om du bor i en lägenhet med centralantenn eller kabel-tv så går det ibland att ansluta radiodelen i steroanläggningen till antennuttaget märkt R (radio) som sitter bredvid uttaget för TV. Ofta är frekvensen densamma som i luften, men vissa kabeltevebolag väljer att sända radiokanalerna på andra frekvenser i kabeln. Kontrollera med din leverantör.

Radio Avesta täcker in och kan höras på följande område på 103,5 FM.Att lyssna
Närradions sändare är svagare än de sändare som SR och de kommersiella radiostationerna använder. På vissa platser kan det därför vara svårt att lyssna med bra ljudkvalitet.


Bilradio
Bilradioapparater har i regel bättre förutsättningar än bärbara radioapparater med sprötantenn, eftersom bilradion kan utnyttja bilens kaross för att förbättra mottagningen.

Internet
Det går även att lyssna via vår webbradio och lyssna igen arkiv.

Program puff