Radio Avesta PLAY> är inte i funktion och vi vet inte om den återkommer igen.